Kvaliteedikontroll

Et pakkuda sulle kõrgeimat kvaliteeti ja usaldusväärsust, vaatame me enamus tooteid enne pakendamist üle. Kui selle ülevaatuse käigus ilmneb, et mõni osa on vigane, siis see asendatakse. Iga mudeli puhul on ette nähtud toote kontrolli nimekiri, kus on näha millest antud mudel peab koosnema ning millised peavad olema tema funktsioonid. Uued mudelid testitakse mitmeid kordi läbi, et leida see kõige õigem ja funktsionaalsem lahendus.

Kvaliteedikontrolli süsteemiga on reguleeritud sisekontrolliprotseduuride  sisu ja toimumise sageduse ning tulemuste registreerimise, töötlemise ja andmete säilitamise kord. Oleme oma süsteemis loonud korra, kus on ära määratud:

 

1) Kvaliteedipoliitika eesmärgid, organisatsiooniline struktuur, kohustused ja juhtkonna volitused seoses toote kvaliteediga;
2) Süsteemiga seotud isikute loetelu, nende volitused, vastutusala ja ametijuhendid;
3) Tehnoloogilise protsessi kirjeldus, sh toorainete kirjeldus, kasutatavad tehnoloogilised seadmed, järelevalve-, mõõtmis- ja katseseadmed;
4) Tootmis- ja kvaliteedikontrolli meetodid, sh sisekontrollkatsete katsestandardid ja katsetuste sagedused;
5) Tehnilise kontrolli ja kvaliteeditagamise süstemaatilised organisatoorsed toimingud (personali väljaõpe  ja -ülevaatused);
6) Toote kvaliteedi säilimise meetmed ladustamisel;
7) Menetlused tehase tootmiskontrolli korraldamiseks toote nõuetele mittevastavuse puhul.
 

 

Doit | kodulehe disain ja sisuhaldustarkvara, reklaam, 3d, animatsioon, fotograafia